Quán hàng đỏ mắt mong mở cửa lại, shipper kiếm 2 tiếng bằng chở khách cả ngày

Trong khi các cửa hàng đỏ mắt chờ quyết định được mở cửa trở lại thì shipper được mùa đơn  hàng, chỉ cần 2 tiếng đồng hồ là có thể kiếm được khoảng 300.000 đồng, bằng chở khách cả ngày.

  • Quan hang do mat mong mo cua lai, shipper kiem 2 tieng bang cho khach ca ngay
  • Quan hang do mat mong mo cua lai, shipper kiem 2 tieng bang cho khach ca ngay-Hinh-2
  • Quan hang do mat mong mo cua lai, shipper kiem 2 tieng bang cho khach ca ngay-Hinh-3
  • Quan hang do mat mong mo cua lai, shipper kiem 2 tieng bang cho khach ca ngay-Hinh-4
  • Quan hang do mat mong mo cua lai, shipper kiem 2 tieng bang cho khach ca ngay-Hinh-5
  • Quan hang do mat mong mo cua lai, shipper kiem 2 tieng bang cho khach ca ngay-Hinh-6
  • Quan hang do mat mong mo cua lai, shipper kiem 2 tieng bang cho khach ca ngay-Hinh-7
  • Quan hang do mat mong mo cua lai, shipper kiem 2 tieng bang cho khach ca ngay-Hinh-8
  • Quan hang do mat mong mo cua lai, shipper kiem 2 tieng bang cho khach ca ngay-Hinh-9
  • Quan hang do mat mong mo cua lai, shipper kiem 2 tieng bang cho khach ca ngay-Hinh-10
Hoàng Nam