Rich kid Nguyễn Cẩm Tú “phẩy tay” 1 phát hết 2,3 tỷ mua sắm ở Las Vegas là con đại gia nào?

Hoàng Minh (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Sinh ra trong gia đình có điều kiện ở Hà Nội nhưng sau khi ra trường và có công việc ổn định, rich kid Nguyễn Cẩm Tú không còn nhận tiền từ bố mẹ.
 

 • Rich kid Nguyen Cam Tu “phay tay
 • Rich kid Nguyen Cam Tu “phay tay
 • Rich kid Nguyen Cam Tu “phay tay
 • Rich kid Nguyen Cam Tu “phay tay
 • Rich kid Nguyen Cam Tu “phay tay
 • Rich kid Nguyen Cam Tu “phay tay
 • Rich kid Nguyen Cam Tu “phay tay
 • Rich kid Nguyen Cam Tu “phay tay
 • Rich kid Nguyen Cam Tu “phay tay
 • Rich kid Nguyen Cam Tu “phay tay
 • Rich kid Nguyen Cam Tu “phay tay
 • Rich kid Nguyen Cam Tu “phay tay