Sẽ tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024

Google News

Bộ Nội vụ đã thống nhất việc tăng lương tối thiểu vùng khu vực doanh nghiệp sẽ trùng với thời điểm thực hiện cải cách tiền lương khu vực Nhà nước từ ngày 1/7/2024.

Bộ Nội vụ đã thống nhất với Bộ LĐTB&XH thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 1/7, trùng với thời điểm cải cách tiền lương khu vực Nhà nước.
Se tang luong toi thieu vung tu 1/7/2024
Bộ Nội vụ thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024. Ảnh minh họa.
Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ LĐTB&XH rà soát việc điều chỉnh lương tối thiểu phải bảo đảm theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2019.
Cụ thể là mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của DN.
Trước đó, cuối tháng 3/2024, Bộ LĐTB&XH đã xây dựng dự thảo Nghị định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Bộ LĐTB&XH đề xuất mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng. Cụ thể, Bộ LĐTB&XH đề xuất Chính phủ điều chỉnh các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng:
Vùng I là: 4.960.000 đồng/tháng;
Vùng II là: 4.410.000 đồng/tháng;
Vùng III là: 3.860.000 đồng/tháng;
Vùng IV là: 3.450.000 đồng/tháng.
Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 200.000 đồng – 280.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 6%) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh lương tối thiểu này cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2024 để cải thiện cho người lao động; dự kiến cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025.
Mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024 có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và DN, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của DN.
Bộ LĐTB&XH cũng đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ cũng được điều chỉnh tăng theo 4 vùng là:
Vùng I là: 23.800 đồng/giờ;
Vùng II là: 21.200 đồng/giờ;
Vùng III là: 18.600 đồng/giờ;
Vùng IV là: 16.600 đồng/giờ.
100% thành viên Hội đồng tiền lương Quốc gia thống nhất và khuyến nghị Chính phủ điều chỉnh tăng lương tối thiểu tháng và lương tối thiểu giờ như trên.
PV