So kè khối tài sản của Trấn Thành - Lý Hải: Ai giàu hơn?

Google News

Trấn Thành - Lý Hải là hai đạo diễn có doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng sau khi ra mắt các bộ phim gây sốt tại phòng vé.

 • So ke khoi tai san cua Tran Thanh - Ly Hai: Ai giau hon?
 • So ke khoi tai san cua Tran Thanh - Ly Hai: Ai giau hon?-Hinh-2
 • So ke khoi tai san cua Tran Thanh - Ly Hai: Ai giau hon?-Hinh-3
 • So ke khoi tai san cua Tran Thanh - Ly Hai: Ai giau hon?-Hinh-4
 • So ke khoi tai san cua Tran Thanh - Ly Hai: Ai giau hon?-Hinh-5
 • So ke khoi tai san cua Tran Thanh - Ly Hai: Ai giau hon?-Hinh-6
 • So ke khoi tai san cua Tran Thanh - Ly Hai: Ai giau hon?-Hinh-7
 • So ke khoi tai san cua Tran Thanh - Ly Hai: Ai giau hon?-Hinh-8
 • So ke khoi tai san cua Tran Thanh - Ly Hai: Ai giau hon?-Hinh-9
 • So ke khoi tai san cua Tran Thanh - Ly Hai: Ai giau hon?-Hinh-10
 • So ke khoi tai san cua Tran Thanh - Ly Hai: Ai giau hon?-Hinh-11
 • So ke khoi tai san cua Tran Thanh - Ly Hai: Ai giau hon?-Hinh-12
 • So ke khoi tai san cua Tran Thanh - Ly Hai: Ai giau hon?-Hinh-13
Hoàng Minh (tổng hợp)