Soi hiệu quả kinh doanh của Pharbaco trúng nhiều gói thầu trên cả nước

Google News

Trong quý I/2024, Công ty CP Dược phẩm Trung ương I (Pharbaco) trúng nhiều gói thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế trên cả nước. Tuy nhiên, áp lực nợ vay lớn đang kìm hãm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp này.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Pharbaco được lựa chọn thực hiện nhiều gói thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế trên cả nước. Có thể kể đến Gói thầu Cung cấp thuốc Parazacol cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên (giá trúng thầu hơn 4,268 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp thuốc Trepmycin cho Bệnh viên Phổi Trung ương (1,72 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp thuốc Pharbarelin 300, Bimesta, Gramtob cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An (1,4 tỷ đồng)…
Dù doanh thu liên tục tăng trưởng, song các chỉ số hiệu quả kinh doanh (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu - ROE và lợi nhuận trên tổng tài sản - ROA) của Pharbaco lại thấp. Trong năm 2023, ROE và ROA của Công ty lần lượt đạt 4,2% và 1,67%, thua xa nhiều doanh nghiệp cùng ngành như: Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 (ROE 33%; ROA 10,1%), Công ty CP Dược phẩm Imexpharm (ROE 14,6%; ROA 12,5%), Công ty CP Dược phẩm Trung ương Vidipha (ROE 10,8%; ROA 7,4%)…
Một trong những nguyên nhân được lý giải là do Dự án Nhà máy Dược phẩm tiêu chuẩn EU-GMP (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) của Pharbaco vẫn chưa hoàn thành. Tính đến cuối năm 2023, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại Dự án là 1.940 tỷ đồng (giai đoạn PMU1: 1.356,8 tỷ đồng; PMU2: 583,8 tỷ đồng), chiếm đến hơn 60% tổng tài sản của Pharbaco.
Dự án gồm 2 giai đoạn, được triển khai xây dựng từ năm 2018, nhưng tiến độ chậm do chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19. Vào tháng 4/2023, lãnh đạo Pharbaco cho biết, dự kiến năm 2024, Nhà máy sẽ hoàn thành và được thẩm định tiêu chuẩn EU-GMP.
Trong khi Dự án Nhà máy Dược phẩm chậm tiến độ so với kế hoạch, nợ vay của Pharbaco ngày càng phình to, từ mức 798,6 tỷ đồng cuối năm 2020 liên tục tăng lên mức 1.191,5 tỷ đồng cuối năm 2021 và vượt mức 1.634 tỷ đồng vào cuối năm 2023.
Theo báo cáo tài chính tổng hợp 2023 của Pharbaco, tổng tài sản của công ty này là hơn 3.167 tỷ đồng, cao hơn mức đầu năm là 270 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả cuối năm hơn 1.919 tỷ đồng, tăng thêm 288 tỷ so với đầu năm là 1.631 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là hơn 924 tỷ đồng (tăng thêm 187 tỷ so với 737 tỷ đồng hồi đầu năm), nợ dài hạn là hơn 995 tỷ đồng (tăng thêm 101 tỷ so với 894 tỷ đồng đầu năm).
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh của Pharbaco trong năm 2023 là hơn 51,1 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến 31/12/2023, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này là hơn 39,3 tỷ đồng.
Công ty CP Dược phẩm Trung ương I (Pharbaco) tiền thân là Xí nghiệp dược phẩm Trung ương I, được thành lập theo Quyết định số 401/BYT-QĐ ngày 22/4/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Chính thức chuyển đổi thành Công ty CP Dược phẩm Trung ương I theo Quyết định số 286/QĐ-BYT ngày 25/1/2007 và Quyết định số 2311/QĐ-BYT ngày 27/6/2007 của Bộ trưởng Bộ y tế.
Minh Châu (t/h)