Sự thật loại bưởi Diễn 5.000 đồng/quả bán tràn lan trên thị trường

Bưởi Diễn giá rẻ từ 5.000 - 15.000 đồng bán tràn lan trên thị trường là loại bưởi vài năm tuổi được trồng ở các tỉnh như Hưng Yên, Phú Thọ...

  • Su that loai buoi Dien 5.000 dong/qua ban tran lan tren thi truong
  • Su that loai buoi Dien 5.000 dong/qua ban tran lan tren thi truong-Hinh-2
  • Su that loai buoi Dien 5.000 dong/qua ban tran lan tren thi truong-Hinh-3
  • Su that loai buoi Dien 5.000 dong/qua ban tran lan tren thi truong-Hinh-4
  • Su that loai buoi Dien 5.000 dong/qua ban tran lan tren thi truong-Hinh-5
  • Su that loai buoi Dien 5.000 dong/qua ban tran lan tren thi truong-Hinh-6
  • Su that loai buoi Dien 5.000 dong/qua ban tran lan tren thi truong-Hinh-7
  • Su that loai buoi Dien 5.000 dong/qua ban tran lan tren thi truong-Hinh-8
  • Su that loai buoi Dien 5.000 dong/qua ban tran lan tren thi truong-Hinh-9
  • Su that loai buoi Dien 5.000 dong/qua ban tran lan tren thi truong-Hinh-10
Hoàng Minh