Tận mục dự án tại sân bay Nha Trang của Tập đoàn Phúc Sơn

Google News

Dự án tại sân bay Nha Trang của Tập đoàn Phúc Sơn, sau nhiều năm được tỉnh Khánh Hòa giao đất vẫn dở dang, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện.

  • Tan muc du an tai san bay Nha Trang cua Tap doan Phuc Son
  • Tan muc du an tai san bay Nha Trang cua Tap doan Phuc Son-Hinh-2
  • Tan muc du an tai san bay Nha Trang cua Tap doan Phuc Son-Hinh-3
  • Tan muc du an tai san bay Nha Trang cua Tap doan Phuc Son-Hinh-4
  • Tan muc du an tai san bay Nha Trang cua Tap doan Phuc Son-Hinh-5
  • Tan muc du an tai san bay Nha Trang cua Tap doan Phuc Son-Hinh-6
  • Tan muc du an tai san bay Nha Trang cua Tap doan Phuc Son-Hinh-7
  • Tan muc du an tai san bay Nha Trang cua Tap doan Phuc Son-Hinh-8
  • Tan muc du an tai san bay Nha Trang cua Tap doan Phuc Son-Hinh-9
  • Tan muc du an tai san bay Nha Trang cua Tap doan Phuc Son-Hinh-10
Khánh Hoài (tổng hợp)