Tận mục quy trình mạ màng cầu kỳ cho siêu du thuyền hơn 450 tỷ

Google News

Sau 13 ngày làm việc tỉ mỉ, siêu du thuyền trị giá hơn 450 tỷ được dát lên mình lớp crom mạ vàng lấp lánh.

  • Tan muc quy trinh ma mang cau ky cho sieu du thuyen hon 450 ty
  • Tan muc quy trinh ma mang cau ky cho sieu du thuyen hon 450 ty-Hinh-2
  • Tan muc quy trinh ma mang cau ky cho sieu du thuyen hon 450 ty-Hinh-3
  • Tan muc quy trinh ma mang cau ky cho sieu du thuyen hon 450 ty-Hinh-4
  • Tan muc quy trinh ma mang cau ky cho sieu du thuyen hon 450 ty-Hinh-5
  • Tan muc quy trinh ma mang cau ky cho sieu du thuyen hon 450 ty-Hinh-6
  • Tan muc quy trinh ma mang cau ky cho sieu du thuyen hon 450 ty-Hinh-7
  • Tan muc quy trinh ma mang cau ky cho sieu du thuyen hon 450 ty-Hinh-8
  • Tan muc quy trinh ma mang cau ky cho sieu du thuyen hon 450 ty-Hinh-9
  • Tan muc quy trinh ma mang cau ky cho sieu du thuyen hon 450 ty-Hinh-10
Hoàng Minh (theo BI)