Thái Bình: Hiện trạng khu “đất vàng” của công ty Hiền Kỳ Anh sau 7 năm kết luận vi phạm

Google News

Sau khi được UBND tỉnh Thái Bình cho thuê gần 8.000m2 đất tại xã Phú Xuân để sử dụng làm cơ sở sản xuất và chế biến nấm xuất khẩu, Công ty Hiền Kỳ Anh (nay là Công ty Điệp Linh) đã để xảy ra nhiều vi phạm.

 • Thai Binh: Hien trang khu “dat vang” cua cong ty Hien Ky Anh sau 7 nam ket luan vi pham
 • Thai Binh: Hien trang khu “dat vang” cua cong ty Hien Ky Anh sau 7 nam ket luan vi pham-Hinh-2
 • Thai Binh: Hien trang khu “dat vang” cua cong ty Hien Ky Anh sau 7 nam ket luan vi pham-Hinh-3
 • Thai Binh: Hien trang khu “dat vang” cua cong ty Hien Ky Anh sau 7 nam ket luan vi pham-Hinh-4
 • Thai Binh: Hien trang khu “dat vang” cua cong ty Hien Ky Anh sau 7 nam ket luan vi pham-Hinh-5
 • Thai Binh: Hien trang khu “dat vang” cua cong ty Hien Ky Anh sau 7 nam ket luan vi pham-Hinh-6
 • Thai Binh: Hien trang khu “dat vang” cua cong ty Hien Ky Anh sau 7 nam ket luan vi pham-Hinh-7
 • Thai Binh: Hien trang khu “dat vang” cua cong ty Hien Ky Anh sau 7 nam ket luan vi pham-Hinh-8
 • Thai Binh: Hien trang khu “dat vang” cua cong ty Hien Ky Anh sau 7 nam ket luan vi pham-Hinh-9
 • Thai Binh: Hien trang khu “dat vang” cua cong ty Hien Ky Anh sau 7 nam ket luan vi pham-Hinh-10
 • Thai Binh: Hien trang khu “dat vang” cua cong ty Hien Ky Anh sau 7 nam ket luan vi pham-Hinh-11
 • Thai Binh: Hien trang khu “dat vang” cua cong ty Hien Ky Anh sau 7 nam ket luan vi pham-Hinh-12
 • Thai Binh: Hien trang khu “dat vang” cua cong ty Hien Ky Anh sau 7 nam ket luan vi pham-Hinh-13
 • Thai Binh: Hien trang khu “dat vang” cua cong ty Hien Ky Anh sau 7 nam ket luan vi pham-Hinh-14
 • Thai Binh: Hien trang khu “dat vang” cua cong ty Hien Ky Anh sau 7 nam ket luan vi pham-Hinh-15
 • Thai Binh: Hien trang khu “dat vang” cua cong ty Hien Ky Anh sau 7 nam ket luan vi pham-Hinh-16
 • Thai Binh: Hien trang khu “dat vang” cua cong ty Hien Ky Anh sau 7 nam ket luan vi pham-Hinh-17
 • Thai Binh: Hien trang khu “dat vang” cua cong ty Hien Ky Anh sau 7 nam ket luan vi pham-Hinh-18
Mạnh Hưng