Thăm cánh đồng lúa nếp Quýt Lâm Đồng sắp bay sang Mỹ

Hoàng Minh (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Nếp Quýt An Nhơn (huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) sắp xuất khẩu sang Mỹ có ưu điểm dễ trồng, vỏ mỏng, hạt tròn mập, trắng đục, chất lượng hạt gạo dẻo, thơm. Không chỉ gạo, rơm nếp Quýt An Nhơn cũng được thương lái chuộng mua.