Thất thu vì vắng người chụp ảnh, chủ vườn nâng giá sen để... gỡ vốn

Do tình hình dịch COVID-19 phức tạp nên các đầm sen của Hà Nội vắng khách. Các chủ đầm phải chọn sen đẹp bán và nâng giá để gỡ vốn.

 • That thu vi vang nguoi chup anh, chu vuon nang gia sen de... go von
 • That thu vi vang nguoi chup anh, chu vuon nang gia sen de... go von-Hinh-2
 • That thu vi vang nguoi chup anh, chu vuon nang gia sen de... go von-Hinh-3
 • That thu vi vang nguoi chup anh, chu vuon nang gia sen de... go von-Hinh-4
 • That thu vi vang nguoi chup anh, chu vuon nang gia sen de... go von-Hinh-5
 • That thu vi vang nguoi chup anh, chu vuon nang gia sen de... go von-Hinh-6
 • That thu vi vang nguoi chup anh, chu vuon nang gia sen de... go von-Hinh-7
 • That thu vi vang nguoi chup anh, chu vuon nang gia sen de... go von-Hinh-8
 • That thu vi vang nguoi chup anh, chu vuon nang gia sen de... go von-Hinh-9
 • That thu vi vang nguoi chup anh, chu vuon nang gia sen de... go von-Hinh-10
 • That thu vi vang nguoi chup anh, chu vuon nang gia sen de... go von-Hinh-11
Hoàng Nam