Thứ mọc dại ăn “cứu đói” bỗng thành đặc sản

Vào mùa mưa, cây choại trở mình, vươn những chiếc vòi lá cong vút. Mấy năm trở lại đây, đọt choại trở thành đặc sản mang lại thu nhập cho người dân.

 • Thu moc dai an “cuu doi” bong thanh dac san
 • Thu moc dai an “cuu doi” bong thanh dac san-Hinh-2
 • Thu moc dai an “cuu doi” bong thanh dac san-Hinh-3
 • Thu moc dai an “cuu doi” bong thanh dac san-Hinh-4
 • Thu moc dai an “cuu doi” bong thanh dac san-Hinh-5
 • Thu moc dai an “cuu doi” bong thanh dac san-Hinh-6
 • Thu moc dai an “cuu doi” bong thanh dac san-Hinh-7
 • Thu moc dai an “cuu doi” bong thanh dac san-Hinh-8
 • Thu moc dai an “cuu doi” bong thanh dac san-Hinh-9
 • Thu moc dai an “cuu doi” bong thanh dac san-Hinh-10
 • Thu moc dai an “cuu doi” bong thanh dac san-Hinh-11
Theo Chi Phan/Dân Việt