Thu nhập Văn Hậu, Công Phượng... xuất ngoại, ai 'khủng' nhất?

Hoàng Minh (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Được trả mức lương 450.000 euro/năm nhưng thu nhập thực lĩnh của Đoàn Văn Hậu chỉ vào khoảng 233.000 euro/năm, (khoảng 490 triệu đồng) mỗi tháng.

 • Thu nhap Van Hau, Cong Phuong... xuat ngoai, ai 'khung' nhat?
 • Thu nhap Van Hau, Cong Phuong... xuat ngoai, ai 'khung' nhat?-Hinh-2
 • Thu nhap Van Hau, Cong Phuong... xuat ngoai, ai 'khung' nhat?-Hinh-3
 • Thu nhap Van Hau, Cong Phuong... xuat ngoai, ai 'khung' nhat?-Hinh-4
 • Thu nhap Van Hau, Cong Phuong... xuat ngoai, ai 'khung' nhat?-Hinh-5
 • Thu nhap Van Hau, Cong Phuong... xuat ngoai, ai 'khung' nhat?-Hinh-6
 • Thu nhap Van Hau, Cong Phuong... xuat ngoai, ai 'khung' nhat?-Hinh-7
 • Thu nhap Van Hau, Cong Phuong... xuat ngoai, ai 'khung' nhat?-Hinh-8
 • Thu nhap Van Hau, Cong Phuong... xuat ngoai, ai 'khung' nhat?-Hinh-9
 • Thu nhap Van Hau, Cong Phuong... xuat ngoai, ai 'khung' nhat?-Hinh-10
 • Thu nhap Van Hau, Cong Phuong... xuat ngoai, ai 'khung' nhat?-Hinh-11
 • Thu nhap Van Hau, Cong Phuong... xuat ngoai, ai 'khung' nhat?-Hinh-12