Tiểu thương chợ hoa Quảng Bá “khóc ròng” vì vắng khách dịp 20/10

Dịch bệnh COVID-19 khiến thị trường hoa dịp 20/10 bị ảnh hưởng nặng nề. Chợ hoa Quảng Bá vắng người mua trong khi giá hoa lại không tăng được nhiều so với thường ngày.

 • Tieu thuong cho hoa Quang Ba “khoc rong” vi vang khach dip 20/10
 • Tieu thuong cho hoa Quang Ba “khoc rong” vi vang khach dip 20/10-Hinh-2
 • Tieu thuong cho hoa Quang Ba “khoc rong” vi vang khach dip 20/10-Hinh-3
 • Tieu thuong cho hoa Quang Ba “khoc rong” vi vang khach dip 20/10-Hinh-4
 • Tieu thuong cho hoa Quang Ba “khoc rong” vi vang khach dip 20/10-Hinh-5
 • Tieu thuong cho hoa Quang Ba “khoc rong” vi vang khach dip 20/10-Hinh-6
 • Tieu thuong cho hoa Quang Ba “khoc rong” vi vang khach dip 20/10-Hinh-7
 • Tieu thuong cho hoa Quang Ba “khoc rong” vi vang khach dip 20/10-Hinh-8
 • Tieu thuong cho hoa Quang Ba “khoc rong” vi vang khach dip 20/10-Hinh-9
 • Tieu thuong cho hoa Quang Ba “khoc rong” vi vang khach dip 20/10-Hinh-10
 • Tieu thuong cho hoa Quang Ba “khoc rong” vi vang khach dip 20/10-Hinh-11
 • Tieu thuong cho hoa Quang Ba “khoc rong” vi vang khach dip 20/10-Hinh-12
 • Tieu thuong cho hoa Quang Ba “khoc rong” vi vang khach dip 20/10-Hinh-13
 • Tieu thuong cho hoa Quang Ba “khoc rong” vi vang khach dip 20/10-Hinh-14
 • Tieu thuong cho hoa Quang Ba “khoc rong” vi vang khach dip 20/10-Hinh-15
Hoàng Nam