Tò mò ngôi nhà trong hang đá của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Google News

Ngôi nhà trong hang của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ được gia cố từ hang đá tự nhiên với hầu hết nội thất bằng đá.

  • To mo ngoi nha trong hang da cua ong Dang Le Nguyen Vu
  • To mo ngoi nha trong hang da cua ong Dang Le Nguyen Vu-Hinh-2
  • To mo ngoi nha trong hang da cua ong Dang Le Nguyen Vu-Hinh-3
  • To mo ngoi nha trong hang da cua ong Dang Le Nguyen Vu-Hinh-4
  • To mo ngoi nha trong hang da cua ong Dang Le Nguyen Vu-Hinh-5
  • To mo ngoi nha trong hang da cua ong Dang Le Nguyen Vu-Hinh-6
  • To mo ngoi nha trong hang da cua ong Dang Le Nguyen Vu-Hinh-7
  • To mo ngoi nha trong hang da cua ong Dang Le Nguyen Vu-Hinh-8
  • To mo ngoi nha trong hang da cua ong Dang Le Nguyen Vu-Hinh-9
  • To mo ngoi nha trong hang da cua ong Dang Le Nguyen Vu-Hinh-10
Hoàng Minh (tổng hợp)