Tổng Giám đốc Hoàng Huy chi "khủng" mua 22 triệu cổ phiếu TCH?

Google News

(Kiến Thức) - Tổng Giám đốc TCH dự chi đến 391 tỷ đồng gom 22 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn tại Công ty.

Bà Trần Thị Hoàng Hà, Tổng Giám đốc của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) dự kiến mua khớp lệnh qua sàn 22 triệu cổ phiếu TCH trong thời gian từ ngày 4/10-2/11.
Mục đích thực hiện theo công bố của Tài chính Hoàng Huy là tăng tỷ lệ sở hữu và để gắn bó với công ty.
Trước giao dịch, Tổng Giám đốc của Tài chính Hoàng Huy nắm giữ hơn 4,7 triệu cổ phiếu TCH, tương đương tỷ lệ sở hữu là 1,2%. Bà Hoàng Hà dự kiến tăng số lượng nắm giữ lên hơn 26,7 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 6,69% và sẽ trở thành cổ đông lớn.
Tạm tính theo thị giá của TCH, bà Hoàng Hà dự kiến phải chi hơn 391 tỷ đồng để mua hết số lượng cổ phiếu TCH đã đăng ký.
Tong Giam doc Hoang Huy chi
 
Ngày 13/9 vừa qua, TCH chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20:1 và phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 với giá 12.800 đồng/cp. Thời gian chuyển nhượng quyền mua trong đợt phát hành từ ngày 16/9-4/10. Như vậy, ngày kết thúc đợt chào bán là thời điểm Tổng Giám đốc của Hoàng Huy bắt đầu thực hiện mua vào.
Dự kiến sau phát hành, Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy có duy nhất cổ đông lớn là ông Đỗ Hữu Hạ với số lượng cổ phần sở hữu là 242,7 triệu cổ phần, tương đương 39,2% vốn điều lệ của công ty. Bà Nguyễn Thị Hà, vợ ông Đỗ Hữu Hạ sẽ sở hữu 30,24 triệu cp, tương đương 4,9% vốn.
Về mục đích sử dụng, TCH dự kiến chi 1.800 tỷ đồng cho dự án Hoang Huy Commerce (Hải Phòng) và gần 755 tỷ còn lại được sử dụng tại dự án Hoàng Huy - Sở Dầu (Hải Phòng).
Trong trường hợp không huy động đủ số vốn dự kiến, TCH sẽ ưu tiên sử dụng số tiền thu được để đầu tư cho dự án Hoàng Huy - Sở Dầu trước.
Như vậy, nếu thương vụ phát hành đạt kỳ vọng, TCH sẽ nâng vốn điều lệ từ 3.990 tỷ đồng lên gần 6.190 tỷ đồng.
Anh Nhi