Tỷ phú “ngược đời” 5 năm đi 1 đôi giày giá rẻ là ai?

Google News

Là một tỷ phú sở hữu hơn 500 triệu USD nhưng ông Narendra Raval chỉ đi 1 đôi giày và sử dụng nó ít nhất là 5 năm. Ông từng “ki bo” với chính con trai để dạy con về giá trị của đồng tiền.

 • Ty phu “nguoc doi” 5 nam di 1 doi giay gia re la ai?
 • Ty phu “nguoc doi” 5 nam di 1 doi giay gia re la ai?-Hinh-2
 • Ty phu “nguoc doi” 5 nam di 1 doi giay gia re la ai?-Hinh-3
 • Ty phu “nguoc doi” 5 nam di 1 doi giay gia re la ai?-Hinh-4
 • Ty phu “nguoc doi” 5 nam di 1 doi giay gia re la ai?-Hinh-5
 • Ty phu “nguoc doi” 5 nam di 1 doi giay gia re la ai?-Hinh-6
 • Ty phu “nguoc doi” 5 nam di 1 doi giay gia re la ai?-Hinh-7
 • Ty phu “nguoc doi” 5 nam di 1 doi giay gia re la ai?-Hinh-8
 • Ty phu “nguoc doi” 5 nam di 1 doi giay gia re la ai?-Hinh-9
 • Ty phu “nguoc doi” 5 nam di 1 doi giay gia re la ai?-Hinh-10
 • Ty phu “nguoc doi” 5 nam di 1 doi giay gia re la ai?-Hinh-11
 • Ty phu “nguoc doi” 5 nam di 1 doi giay gia re la ai?-Hinh-12
 • Ty phu “nguoc doi” 5 nam di 1 doi giay gia re la ai?-Hinh-13
Hoàng Minh (tổng hợp)