Vì sao ông ty con của Vicem vào diện giám sát đặc biệt?

Một công ty con của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) bị Bộ Tài Chính cho vào diện giám sát đặc biệt. 

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Vicem.
Theo đó, năm 2018, tổng doanh thu của công ty mẹ Vicem đạt 1.692 tỉ đồng, bằng 52% so với năm 2017. Lợi nhuận đạt 1.052 tỉ đồng, chỉ bằng 75% so với năm 2017.
Vicem có nhiều khoản đầu tư thiếu hiệu quả như công ty xi măng Bút Sơn, Hải Vân...; một số doanh nghiệp có số lỗ luỹ kế lớn như Vicem Tam Điệp, Vicem Hạ Long, Sông Thao...
Vi sao ong ty con cua Vicem vao dien giam sat dac biet?
 
Tính đến thời điểm 31.12.2018, công ty mẹ có số dư nợ phải thu là 2.281 tỉ đồng, bằng 15% tổng giá trị tài sản. Trong đó phải thu cho các công ty con vay là 1.968 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 86% tổng nợ phải thu, trong đó, Vicem Tam Điệp vay 736 tỉ đồng, Vicem Hạ Long 150 tỉ đồng, Vicem Sông Thao 297 tỉ đồng. Đây là các doanh nghiệp lỗ luỹ kế lớn, tình hình tài chính khó khăn nên các khoản vay có khả năng khó thu hồi hoặc thu hồi chậm.
Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của Vicem đến thời điểm 31.12.2018 là 14.868 tỉ đồng lại nằm chủ yếu tại các công ty con, công ty liên kết.
Công ty con của Vicem vào diện giám sát đặc biệt
Trong các công ty con của Vicem, Vicem Tam Điệp đang lỗ tới hơn 1.103 tỉ đồng. Năm 2018, doanh thu của Vicem Tam Điệp là gần 1.500 tỉ đồng, lợi nhuận hơn 14 tỉ đồng. Nhưng do số lỗ lũy kế khá lớn (hơn 1.000 tỉ đồng) nên vốn chủ sở hữu chỉ còn 86 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 17,7 lần, hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là 0,25. Bộ Tài chính đánh giá công ty mất an toàn tài chính nghiêm trọng, mất khả năng thanh toán, hoạt động sản xuất kinh doanh phụ thuộc hoàn toàn vào vốn vay, chiếm dụng và hỗ trợ từ công ty mẹ.
Như vậy, căn cứ theo điều 24 Nghị định 87 của Chính phủ, công ty Vicem Tam Điệp thuộc diện phải thực hiện giám sát tài chính đặc biệt.
Ngoài ra, hai công ty mà Vicem phải tiếp nhận về từ Tổng công ty Sông Đà theo chủ trương của Chính phủ là xi măng Hạ Long và xi măng Sông Thao vẫn chưa khởi sắc.
Xi măng Hạ Long vẫn lỗ lũy kế tới gần 3.600 tỉ đồng. Công ty vẫn bị mất cân đối và mất an toàn về tài chính nghiêm trọng, khó khăn trong việc cân đối dòng tiền để trả nợ trong những năm tiếp, thuộc diện phải thực hiện giám sát tài chính đặc biệt.
Xi măng Sông Thao lỗ lũy kế hơn 400 tỉ đồng, cũng mất an toàn về tài chính và thuộc diện phải thực hiện giám sát tài chính đặc biệt.
Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Vicem, Bộ xây dựng tăng cường công tác giám sát đối với Vicem Tam Điệp, xi măng Hạ Long và Sông Thao, đồng thời chỉ đạo, điều hành để các công ty này dần dần khắc phục khó khăn và trả được nợ vay.
Nhiều công ty sản xuất xi măng khác của Vicem như Hà Tiên 1, Vicem Bút Sơn, Vicem Hoàng Mai, xi măng Bỉm Sơn cũng bị Bộ Tài chính đánh giá là có sự tăng trưởng nhưng với hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn đều thấp hơn 1, đặc biệt các công ty có hệ số từ 0,5 trở xuống, cho thấy các công ty này gặp khó khăn trong thanh toán các khoản nợ đến hạn, tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối về tài chính.
*Title do Kiến Thức biên tập lại
Theo Thùy Dung/ Lao Động