Vinachem báo lỗ hơn 1.000 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2020

Anh Nhi -

(Kiến Thức) - Lợi nhuận hợp nhất của Vinachem quý 2 ước lỗ 442 tỷ đồng; 6 tháng 2020 ước lỗ 1.025 tỷ đồng.

Cuối tuần qua, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác quý 3/2020.

6 tháng đầu năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của Vinachem gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt công tác.

Bên cạnh đó, các yếu tố như thời tiết diễn biến bất lợi (mưa đá ở miền Bắc; hạn hán tại Tây Nguyên, xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long) đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc canh tác, giảm nhu cầu phân bón.

Vinachem bao lo hon 1.000 ty trong 6 thang dau nam 2020
 Nguồn: Vinachem.

Do vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 2/2020 của toàn Tập đoàn đạt được không cao so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế quý 2 ước đạt 9.559 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch; lũy kế 6 tháng ước đạt 18.443 tỷ đồng, bằng 41,5% so với kế hoạch năm.

Doanh thu quý 2 ước đạt 10.432 tỷ đồng, bằng 91% so với kế hoạch quý; lũy kế 6 tháng ước đạt 19.971 tỷ đồng, bằng 43,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn quý 2 ước lỗ 442 tỷ đồng; 6 tháng 2020 ước lỗ 1.025 tỷ đồng.

Trong đó 4 đơn vị thuộc Đề án 1468 ước lỗ 1.907 tỷ đồng, tăng lỗ 1.326 tỷ đồng; các đơn vị còn lại lãi 882 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý 3, Tập đoàn đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chủ yêu sau: Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế đạt 9.622 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 28.065 tỷ đồng; Doanh thu đạt 10.210 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 30.181 tỷ đồng.

Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn dự kiến quý 3 lỗ 546 tỷ đồng, trong đó các đơn vị thuộc Đề án 1468 lỗ 930 tỷ đồng, các đơn vị còn lại lãi 384 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng các đơn vị còn lại lãi 1.266 tỷ đồng (tăng lãi 157 tỷ, tương đương tăng 14% so với 9 tháng năm 2019).