Vườn lan quý hiếm được chăm sóc, bảo vệ hơn cả kho báu

Theo VOV -

Kho báu lan đột biến được gia đình "lão nông" ở Đông La (Hoài Đức, Hà Nội" kỳ công chăm sóc, bảo vệ, bởi đó là cả một gia tài khổng lồ.

 • Vuon lan quy hiem duoc cham soc, bao ve hon ca kho bau
 • Vuon lan quy hiem duoc cham soc, bao ve hon ca kho bau-Hinh-2
 • Vuon lan quy hiem duoc cham soc, bao ve hon ca kho bau-Hinh-3
 • Vuon lan quy hiem duoc cham soc, bao ve hon ca kho bau-Hinh-4
 • Vuon lan quy hiem duoc cham soc, bao ve hon ca kho bau-Hinh-5
 • Vuon lan quy hiem duoc cham soc, bao ve hon ca kho bau-Hinh-6
 • Vuon lan quy hiem duoc cham soc, bao ve hon ca kho bau-Hinh-7
 • Vuon lan quy hiem duoc cham soc, bao ve hon ca kho bau-Hinh-8
 • Vuon lan quy hiem duoc cham soc, bao ve hon ca kho bau-Hinh-9
 • Vuon lan quy hiem duoc cham soc, bao ve hon ca kho bau-Hinh-10
 • Vuon lan quy hiem duoc cham soc, bao ve hon ca kho bau-Hinh-11
 • Vuon lan quy hiem duoc cham soc, bao ve hon ca kho bau-Hinh-12
 • Vuon lan quy hiem duoc cham soc, bao ve hon ca kho bau-Hinh-13
 • Vuon lan quy hiem duoc cham soc, bao ve hon ca kho bau-Hinh-14
 • Vuon lan quy hiem duoc cham soc, bao ve hon ca kho bau-Hinh-15
 • Vuon lan quy hiem duoc cham soc, bao ve hon ca kho bau-Hinh-16
 • Vuon lan quy hiem duoc cham soc, bao ve hon ca kho bau-Hinh-17
 • Vuon lan quy hiem duoc cham soc, bao ve hon ca kho bau-Hinh-18
 • Vuon lan quy hiem duoc cham soc, bao ve hon ca kho bau-Hinh-19