Yeah1 lỗ sao trước khi Chủ tịch muốn thoái toàn bộ vốn?

Theo báo cáo tài chính quý I/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế 0,84 tỷ lỗ 52,52 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 vừa có thông báo bán toàn bộ 4.034.600 cổ phiếu YEG đang sở hữu, tương ứng tỷ lệ 12,89%. Nếu giao dịch thành công, ông Tống sẽ không còn là cổ đông của Yeah1.
Việc thoái vốn của ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống diễn ra trong bối cảnh công ty sắp họp Đại hội cổ đông thường niên, dự kiến vào ngày 15/6 tới đây.
Yeah1 lo sao truoc khi Chu tich muon thoai toan bo von?
Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống - Chủ tịch Yeah1 muốn thoái toàn bộ vốn công ty. Ảnh: Tinnhanhchungkhoan 
Trước đó, CTCP Tập đoàn Yeah1 công bố Báo cáo tài chính quý I/2022. Cụ thể, Yeah1 ghi nhận doanh thu đạt 67,5 tỷ đồng, giảm 76,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 0,84 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 52,52 tỷ đồng.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 68,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 26,09 tỷ đồng về 11,85 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 15,8%, tương ứng giảm 0,87 tỷ đồng về 4,65 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 71,5%, tương ứng giảm 56,84 tỷ đồng về 22,66 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng thêm 18,24 tỷ đồng lên 16,06 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), lợi nhuận cốt lõi tiếp tục âm 15,46 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 47,08 tỷ đồng.
Như vậy, trong kỳ lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Công ty chỉ thoát lỗ nhờ việc ghi nhận lợi nhuận khác tăng đột biến.
Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Yeah1 giảm 12% so với đầu năm về 1.208,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 777,7 tỷ đồng, chiếm 64,4% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 162,3 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 133,3 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản và các tài sản khác.
Về kế hoạch kinh doanh 2022, Yeah1 đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 588 tỷ đồng, giảm 45,5% so với năm 2021, trong khi đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 24,7% lên 24,7 tỷ đồng.
Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/5, cổ phiếu YEG giảm 2,11% xuống 16.250 đồng.

Video: “Làm thế nào để trở thành một CEO?”. Nguồn: VTV24


Hoàng Minh