Khi khách Tây đến Đà Nẵng chỉ thích…"dọn rác"

Google News

Chiều cuối tuần, thay vì tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, trên nhiều tuyến đường, bãi biển ở Đà Nẵng xuất hiện hình ảnh các vị khách Tây chăm chỉ đi nhặt rác...

 • Khi khach Tay den Da Nang chi thich…”don rac”
 • Khi khach Tay den Da Nang chi thich…”don rac”-Hinh-2
 • Khi khach Tay den Da Nang chi thich…”don rac”-Hinh-3
 • Khi khach Tay den Da Nang chi thich…”don rac”-Hinh-4
 • Khi khach Tay den Da Nang chi thich…”don rac”-Hinh-5
 • Khi khach Tay den Da Nang chi thich…”don rac”-Hinh-6
 • Khi khach Tay den Da Nang chi thich…”don rac”-Hinh-7
 • Khi khach Tay den Da Nang chi thich…”don rac”-Hinh-8
 • Khi khach Tay den Da Nang chi thich…”don rac”-Hinh-9
 • Khi khach Tay den Da Nang chi thich…”don rac”-Hinh-10
 • Khi khach Tay den Da Nang chi thich…”don rac”-Hinh-11
 • Khi khach Tay den Da Nang chi thich…”don rac”-Hinh-12
 • Khi khach Tay den Da Nang chi thich…”don rac”-Hinh-13
 • Khi khach Tay den Da Nang chi thich…”don rac”-Hinh-14
Bảo Thanh