Bên trong căn hộ thoáng mát của Hoa hậu Trần Thị Quỳnh

Theo Thu Trang/TTX -

Để bắt đầu cuộc sống mới, Hoa hậu Trần Thị Quỳnh đã chuyển đến căn hộ rộng và đẹp hơn.

  • Ben trong can ho thoang mat cua Hoa hau Tran Thi Quynh
  • Ben trong can ho thoang mat cua Hoa hau Tran Thi Quynh-Hinh-2
  • Ben trong can ho thoang mat cua Hoa hau Tran Thi Quynh-Hinh-3
  • Ben trong can ho thoang mat cua Hoa hau Tran Thi Quynh-Hinh-4
  • Ben trong can ho thoang mat cua Hoa hau Tran Thi Quynh-Hinh-5
  • Ben trong can ho thoang mat cua Hoa hau Tran Thi Quynh-Hinh-6
  • Ben trong can ho thoang mat cua Hoa hau Tran Thi Quynh-Hinh-7
  • Ben trong can ho thoang mat cua Hoa hau Tran Thi Quynh-Hinh-8