Công trình vườn - ao - chuồng ở Hà Nội lộng lẫy trên báo Tây

Hoàng Minh (theo Archdaily) -

(Kiến Thức) - Điểm nhấn của công trình VAC Library sử dụng hiệu quả tất cả các nguồn năng lượng đất, không khí, nước, năng lượng mặt trời và cũng có thể tái chế hiệu quả các sản phẩm phụ cũng chất thải.

  • Cong trinh vuon - ao - chuong o Ha Noi long lay tren bao Tay
  • Cong trinh vuon - ao - chuong o Ha Noi long lay tren bao Tay-Hinh-2
  • Cong trinh vuon - ao - chuong o Ha Noi long lay tren bao Tay-Hinh-3
  • Cong trinh vuon - ao - chuong o Ha Noi long lay tren bao Tay-Hinh-4
  • Cong trinh vuon - ao - chuong o Ha Noi long lay tren bao Tay-Hinh-5
  • Cong trinh vuon - ao - chuong o Ha Noi long lay tren bao Tay-Hinh-6
  • Cong trinh vuon - ao - chuong o Ha Noi long lay tren bao Tay-Hinh-7
  • Cong trinh vuon - ao - chuong o Ha Noi long lay tren bao Tay-Hinh-8
  • Cong trinh vuon - ao - chuong o Ha Noi long lay tren bao Tay-Hinh-9
  • Cong trinh vuon - ao - chuong o Ha Noi long lay tren bao Tay-Hinh-10