Cung điện nghìn phòng của vị vua Đông Nam Á giàu “nứt đố đổ vách”

Theo Vietnamnet -

Điều đặc biệt khiến nhiều người giật mình là số phòng lên đến hơn 1.700 trong cung điện này.

  • Cung dien nghin phong cua vi vua Dong Nam A giau “nut do do vach”
  • Cung dien nghin phong cua vi vua Dong Nam A giau “nut do do vach”-Hinh-2
  • Cung dien nghin phong cua vi vua Dong Nam A giau “nut do do vach”-Hinh-3
  • Cung dien nghin phong cua vi vua Dong Nam A giau “nut do do vach”-Hinh-4
  • Cung dien nghin phong cua vi vua Dong Nam A giau “nut do do vach”-Hinh-5
  • Cung dien nghin phong cua vi vua Dong Nam A giau “nut do do vach”-Hinh-6
  • Cung dien nghin phong cua vi vua Dong Nam A giau “nut do do vach”-Hinh-7
  • Cung dien nghin phong cua vi vua Dong Nam A giau “nut do do vach”-Hinh-8
  • Cung dien nghin phong cua vi vua Dong Nam A giau “nut do do vach”-Hinh-9
  • Cung dien nghin phong cua vi vua Dong Nam A giau “nut do do vach”-Hinh-10