Hà Nội điều chỉnh hệ số giá đất năm 2016

Minh Hiếu -

(Kiến Thức) - UBND TP Hà Nội vừa công bố điều chỉnh hệ số giá đất năm 2016, trong đó 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng có hệ số điều chỉnh giá cao nhất.

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố điều chỉnh hệ số giá đất năm 2016 trong đó 4 quận nội thành là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng có hệ số điều chỉnh giá đất cao nhất thành phố.
Theo Quyết định số 179/QĐ-UBND vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành điều chỉnh hệ số giá đất năm 2016 làm căn cứ xác định giá đất cho một số trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hệ số điều chỉnh giá đất được chia thành hai loại là hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức và hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất.
 Ảnh minh họa.
Trong đó hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức đất ở trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở được tính như sau: Đối với thửa đất tại 4 quận trung tâm là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa hệ số K = 1,5. Đối với thửa đất tại các quận Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy hệ số K = 1,3. Đối với thửa đất tại các quận còn lại hệ số K = 1,2. Còn đối với thửa đất tại các xã giáp ranh nội thành, thị trấn của các huyện; các phường của thị xã Sơn Tây hệ số K = 1,1. Đối với thửa đất tại các xã còn lại hệ số K = 1,05.
Còn với đất nông nghiệp (bao gồm cả đất vườn, ao liền kề đất ở) thì hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở xác định chênh lệch giữa giá tiền sử dụng đất theo mục đích mới và giá tiền sử dụng đất nông nghiệp: K = 1,0.
Trường hợp thứ 2 là hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất thì được tính: hệ số K = 1,3 được áp dụng đối với thửa đất tại 4 quận trung tâm thành phố là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa. Hệ số K = 1,15 áp dụng đối với thửa đất tại 3 quận Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy. Hệ số K = 1,05 áp dụng cho thửa đất tại các quận còn lại. Còn hệ số K = 1,0 là áp dụng cho các thửa đất tại các huyện và thị xã Sơn Tây.
Đối với trường hợp cho thuê đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông nghiệp, giá đất làm căn cứ xác định giá cho thuê đất áp dụng hệ số K = 1,0 cho toàn địa bàn Thành phố.
UBND TP giao Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện quyết định này,đồng thời đề xuất phương án ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017, báo cáo UBND TP trước ngày 15/12/2016.