Kiến trúc cung Việt Xô - trung tâm báo chí của thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hoàng Minh (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Xây dựng cách đây 34 năm trước, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô là quà tặng của Hội đồng Trung ương các công đoàn Liên Xô dành cho Việt Nam. Công trình mang dáng dấp một nhà hát của Liên Xô. 

 • Kien truc cung Viet Xo - trung tam bao chi cua thuong dinh My - Trieu
 • Kien truc cung Viet Xo - trung tam bao chi cua thuong dinh My - Trieu-Hinh-2
 • Kien truc cung Viet Xo - trung tam bao chi cua thuong dinh My - Trieu-Hinh-3
 • Kien truc cung Viet Xo - trung tam bao chi cua thuong dinh My - Trieu-Hinh-4
 • Kien truc cung Viet Xo - trung tam bao chi cua thuong dinh My - Trieu-Hinh-5
 • Kien truc cung Viet Xo - trung tam bao chi cua thuong dinh My - Trieu-Hinh-6
 • Kien truc cung Viet Xo - trung tam bao chi cua thuong dinh My - Trieu-Hinh-7
 • Kien truc cung Viet Xo - trung tam bao chi cua thuong dinh My - Trieu-Hinh-8
 • Kien truc cung Viet Xo - trung tam bao chi cua thuong dinh My - Trieu-Hinh-9
 • Kien truc cung Viet Xo - trung tam bao chi cua thuong dinh My - Trieu-Hinh-10
 • Kien truc cung Viet Xo - trung tam bao chi cua thuong dinh My - Trieu-Hinh-11
 • Kien truc cung Viet Xo - trung tam bao chi cua thuong dinh My - Trieu-Hinh-12
 • Kien truc cung Viet Xo - trung tam bao chi cua thuong dinh My - Trieu-Hinh-13