Nhà 8B Lê Trực: "Chủ đầu tư rất cùn" nên yên lặng lại hoàn..im lìm?

Một tuần sau trả lời của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về nhà 8B Lê Trực, không khí xung quanh tòa nhà này vẫn yên ả lạ thường.

  • Nha 8B Le Truc:
  • Nha 8B Le Truc:
  • Nha 8B Le Truc:
  • Nha 8B Le Truc:
  • Nha 8B Le Truc:
  • Nha 8B Le Truc:
  • Nha 8B Le Truc:
  • Nha 8B Le Truc:
  • Nha 8B Le Truc:
Theo Ngọc Phan/Báo Đất Việt