Xử lý dứt điểm sai phạm tại công trình nhà 8B Lê Trực

Google News

(Kiến Thức) - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu UBND TP Hà Nội tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, có biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 351/TB-VPCP ngày 2-11-2015; có biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực, bảo đảm yêu cầu về quản lý đô thị, không ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của nhân dân khu vực lân cận.
 Tòa nhà 8B Lê Trực xây dựng sai phép.
Trước đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra làm rõ sai phạm; thành lập đoàn thanh tra; đã ban hành các quyết định xử lý vi phạm, phạt tiền, buộc đình chỉ thi công, lập phương án và tổ chức tự phá dỡ phần vi phạm tại dự án 8B Lê Trực
Ngày 21/11/2015, Chủ đầu tư bắt đầu phá dỡ phần sai phạm, việc phá dỡ chậm không đáp ứng yêu cầu. Ngày 5/1/2016, quận Ba Đình đã ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà 8B Lê Trực để thi hành quyết định xử phạt hành chính.
Ngày 6/3/2016, UBND phường Điện Biên đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ phần sai phạm, đến ngày 9/3/2016 đang tổ chức phá dỡ tầng 19, dự kiến xong trước ngày 10/4/2016, đồng thời đang chỉ đạo lập phương án phá dỡ phần còn lại, dự kiến hoàn thành trong quý II/2016.
Minh Hiếu