Hé lộ cuộc đời các anh chị em của ông Donald Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh chị em. Đến thời điểm này, ông chỉ còn hai người chị còn sống.

 • He lo cuoc doi cac anh chi em cua ong Donald Trump
 • He lo cuoc doi cac anh chi em cua ong Donald Trump-Hinh-2
 • He lo cuoc doi cac anh chi em cua ong Donald Trump-Hinh-3
 • He lo cuoc doi cac anh chi em cua ong Donald Trump-Hinh-4
 • He lo cuoc doi cac anh chi em cua ong Donald Trump-Hinh-5
 • He lo cuoc doi cac anh chi em cua ong Donald Trump-Hinh-6
 • He lo cuoc doi cac anh chi em cua ong Donald Trump-Hinh-7
 • He lo cuoc doi cac anh chi em cua ong Donald Trump-Hinh-8
 • He lo cuoc doi cac anh chi em cua ong Donald Trump-Hinh-9
 • He lo cuoc doi cac anh chi em cua ong Donald Trump-Hinh-10
 • He lo cuoc doi cac anh chi em cua ong Donald Trump-Hinh-11
 • He lo cuoc doi cac anh chi em cua ong Donald Trump-Hinh-12
 • He lo cuoc doi cac anh chi em cua ong Donald Trump-Hinh-13
 • He lo cuoc doi cac anh chi em cua ong Donald Trump-Hinh-14
 • He lo cuoc doi cac anh chi em cua ong Donald Trump-Hinh-15
Thiên An (T.H)