Loạt thành phố trên thế giới tái phong tỏa vì “bão” COVID-19

Nhiều thành phố trên thế giới đã phải tái phong tỏa trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại.

 • Loat thanh pho tren the gioi tai phong toa vi “bao” COVID-19
 • Loat thanh pho tren the gioi tai phong toa vi “bao” COVID-19-Hinh-2
 • Loat thanh pho tren the gioi tai phong toa vi “bao” COVID-19-Hinh-3
 • Loat thanh pho tren the gioi tai phong toa vi “bao” COVID-19-Hinh-4
 • Loat thanh pho tren the gioi tai phong toa vi “bao” COVID-19-Hinh-5
 • Loat thanh pho tren the gioi tai phong toa vi “bao” COVID-19-Hinh-6
 • Loat thanh pho tren the gioi tai phong toa vi “bao” COVID-19-Hinh-7
 • Loat thanh pho tren the gioi tai phong toa vi “bao” COVID-19-Hinh-8
 • Loat thanh pho tren the gioi tai phong toa vi “bao” COVID-19-Hinh-9
 • Loat thanh pho tren the gioi tai phong toa vi “bao” COVID-19-Hinh-10
 • Loat thanh pho tren the gioi tai phong toa vi “bao” COVID-19-Hinh-11
 • Loat thanh pho tren the gioi tai phong toa vi “bao” COVID-19-Hinh-12
 • Loat thanh pho tren the gioi tai phong toa vi “bao” COVID-19-Hinh-13
 • Loat thanh pho tren the gioi tai phong toa vi “bao” COVID-19-Hinh-14
Thiên An (T.H)