Một tháng chìm trong biểu tình hậu biến cố chính trị ở Myanmar

Biểu tình vẫn tiếp diễn tại Myanmar suốt một tháng qua kể từ khi nước này xảy ra biến cố chính trị hồi đầu tháng 2/2021.

 • Mot thang chim trong bieu tinh hau bien co chinh tri o Myanmar
 • Mot thang chim trong bieu tinh hau bien co chinh tri o Myanmar-Hinh-2
 • Mot thang chim trong bieu tinh hau bien co chinh tri o Myanmar-Hinh-3
 • Mot thang chim trong bieu tinh hau bien co chinh tri o Myanmar-Hinh-4
 • Mot thang chim trong bieu tinh hau bien co chinh tri o Myanmar-Hinh-5
 • Mot thang chim trong bieu tinh hau bien co chinh tri o Myanmar-Hinh-6
 • Mot thang chim trong bieu tinh hau bien co chinh tri o Myanmar-Hinh-7
 • Mot thang chim trong bieu tinh hau bien co chinh tri o Myanmar-Hinh-8
 • Mot thang chim trong bieu tinh hau bien co chinh tri o Myanmar-Hinh-9
 • Mot thang chim trong bieu tinh hau bien co chinh tri o Myanmar-Hinh-10
 • Mot thang chim trong bieu tinh hau bien co chinh tri o Myanmar-Hinh-11
 • Mot thang chim trong bieu tinh hau bien co chinh tri o Myanmar-Hinh-12
 • Mot thang chim trong bieu tinh hau bien co chinh tri o Myanmar-Hinh-13
 • Mot thang chim trong bieu tinh hau bien co chinh tri o Myanmar-Hinh-14
 • Mot thang chim trong bieu tinh hau bien co chinh tri o Myanmar-Hinh-15
Thiên An (T.H)