Nhật Bản định xả nước nhiễm xạ ra biển: Thế giới phản ứng sao?

Nhật Bản dự định sẽ xả nước thải có chứa phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Nhiều nước và tổ chức quốc tế đã lên tiếng sau quyết định này của Tokyo.

 • Nhat Ban dinh xa nuoc nhiem xa ra bien: The gioi phan ung sao?
 • Nhat Ban dinh xa nuoc nhiem xa ra bien: The gioi phan ung sao?-Hinh-2
 • Nhat Ban dinh xa nuoc nhiem xa ra bien: The gioi phan ung sao?-Hinh-3
 • Nhat Ban dinh xa nuoc nhiem xa ra bien: The gioi phan ung sao?-Hinh-4
 • Nhat Ban dinh xa nuoc nhiem xa ra bien: The gioi phan ung sao?-Hinh-5
 • Nhat Ban dinh xa nuoc nhiem xa ra bien: The gioi phan ung sao?-Hinh-6
 • Nhat Ban dinh xa nuoc nhiem xa ra bien: The gioi phan ung sao?-Hinh-7
 • Nhat Ban dinh xa nuoc nhiem xa ra bien: The gioi phan ung sao?-Hinh-8
 • Nhat Ban dinh xa nuoc nhiem xa ra bien: The gioi phan ung sao?-Hinh-9
 • Nhat Ban dinh xa nuoc nhiem xa ra bien: The gioi phan ung sao?-Hinh-10
 • Nhat Ban dinh xa nuoc nhiem xa ra bien: The gioi phan ung sao?-Hinh-11
 • Nhat Ban dinh xa nuoc nhiem xa ra bien: The gioi phan ung sao?-Hinh-12
 • Nhat Ban dinh xa nuoc nhiem xa ra bien: The gioi phan ung sao?-Hinh-13
 • Nhat Ban dinh xa nuoc nhiem xa ra bien: The gioi phan ung sao?-Hinh-14
 • Nhat Ban dinh xa nuoc nhiem xa ra bien: The gioi phan ung sao?-Hinh-15
 • Nhat Ban dinh xa nuoc nhiem xa ra bien: The gioi phan ung sao?-Hinh-16
An An (T.H)