Quốc gia Châu Phi nào nguy cơ hứng thảm kịch COVID-19 như Ấn Độ?

Với tỷ lệ tiêm chủng thấp và dân số đông,... quốc gia Châu Phi này có thể trở thành "điểm nóng" COVID-19 tiếp theo sau Ấn Độ.

 • Quoc gia Chau Phi nao nguy co hung tham kich COVID-19 nhu An Do?
 • Quoc gia Chau Phi nao nguy co hung tham kich COVID-19 nhu An Do?-Hinh-2
 • Quoc gia Chau Phi nao nguy co hung tham kich COVID-19 nhu An Do?-Hinh-3
 • Quoc gia Chau Phi nao nguy co hung tham kich COVID-19 nhu An Do?-Hinh-4
 • Quoc gia Chau Phi nao nguy co hung tham kich COVID-19 nhu An Do?-Hinh-5
 • Quoc gia Chau Phi nao nguy co hung tham kich COVID-19 nhu An Do?-Hinh-6
 • Quoc gia Chau Phi nao nguy co hung tham kich COVID-19 nhu An Do?-Hinh-7
 • Quoc gia Chau Phi nao nguy co hung tham kich COVID-19 nhu An Do?-Hinh-8
 • Quoc gia Chau Phi nao nguy co hung tham kich COVID-19 nhu An Do?-Hinh-9
 • Quoc gia Chau Phi nao nguy co hung tham kich COVID-19 nhu An Do?-Hinh-10
 • Quoc gia Chau Phi nao nguy co hung tham kich COVID-19 nhu An Do?-Hinh-11
An An