Aion Y Plus gây sốt tại Thái Lan, có làm “nên chuyện” tại Việt Nam?

Google News

Sau Thái Lan, thương hiệu ôtô điện Aion của Trung Quốc sẽ giới thiệu hai mẫu xe mới là Y Plus và Aion ES tại Việt Nam vào tháng 6/2024 này.

 • Aion Y Plus gay sot tai Thai Lan, co lam “nen chuyen” tai Viet Nam?
 • Aion Y Plus gay sot tai Thai Lan, co lam “nen chuyen” tai Viet Nam?-Hinh-2
 • Aion Y Plus gay sot tai Thai Lan, co lam “nen chuyen” tai Viet Nam?-Hinh-3
 • Aion Y Plus gay sot tai Thai Lan, co lam “nen chuyen” tai Viet Nam?-Hinh-4
 • Aion Y Plus gay sot tai Thai Lan, co lam “nen chuyen” tai Viet Nam?-Hinh-5
 • Aion Y Plus gay sot tai Thai Lan, co lam “nen chuyen” tai Viet Nam?-Hinh-6
 • Aion Y Plus gay sot tai Thai Lan, co lam “nen chuyen” tai Viet Nam?-Hinh-7
 • Aion Y Plus gay sot tai Thai Lan, co lam “nen chuyen” tai Viet Nam?-Hinh-8
 • Aion Y Plus gay sot tai Thai Lan, co lam “nen chuyen” tai Viet Nam?-Hinh-9
 • Aion Y Plus gay sot tai Thai Lan, co lam “nen chuyen” tai Viet Nam?-Hinh-10
 • Aion Y Plus gay sot tai Thai Lan, co lam “nen chuyen” tai Viet Nam?-Hinh-11
Thanh Nguyễn