Alpine A110 Tour de Corse 75 Limited Edition - phiên bản tri ân Rally

Alpine vừa qua đã tiếp tục công bố các phiên bản đặc biệt của mẫu xe thể thao A110. Phiên bản mới nhất chính là Alpine A110 Tour de Corse 75 Limited Edition 2022.

  • Alpine A110 Tour de Corse 75 Limited Edition - phien ban tri an Rally
  • Alpine A110 Tour de Corse 75 Limited Edition - phien ban tri an Rally-Hinh-2
  • Alpine A110 Tour de Corse 75 Limited Edition - phien ban tri an Rally-Hinh-3
  • Alpine A110 Tour de Corse 75 Limited Edition - phien ban tri an Rally-Hinh-4
  • Alpine A110 Tour de Corse 75 Limited Edition - phien ban tri an Rally-Hinh-5
  • Alpine A110 Tour de Corse 75 Limited Edition - phien ban tri an Rally-Hinh-6
  • Alpine A110 Tour de Corse 75 Limited Edition - phien ban tri an Rally-Hinh-7
  • Alpine A110 Tour de Corse 75 Limited Edition - phien ban tri an Rally-Hinh-8
  • Alpine A110 Tour de Corse 75 Limited Edition - phien ban tri an Rally-Hinh-9
  • Alpine A110 Tour de Corse 75 Limited Edition - phien ban tri an Rally-Hinh-10
Thảo Nguyễn