Aston Martin Vanquish Zagato Speedster “hàng lướt” gần 27 tỷ đồng

Trên thế giới chỉ có 28 chiếc Aston Martin Vanquish Zagato Speedster được xuất xưởng, và đây là một trong số những cỗ xe hiếm hoi đó. Mang danh "hàng lướt" nhưng thực chất chiếc Vanquish Zagato Speedster này chưa từng "qua tay" ai.

  • Aston Martin Vanquish Zagato Speedster “hang luot” gan 27 ty dong
  • Aston Martin Vanquish Zagato Speedster “hang luot” gan 27 ty dong-Hinh-2
  • Aston Martin Vanquish Zagato Speedster “hang luot” gan 27 ty dong-Hinh-3
  • Aston Martin Vanquish Zagato Speedster “hang luot” gan 27 ty dong-Hinh-4
  • Aston Martin Vanquish Zagato Speedster “hang luot” gan 27 ty dong-Hinh-5
  • Aston Martin Vanquish Zagato Speedster “hang luot” gan 27 ty dong-Hinh-6
  • Aston Martin Vanquish Zagato Speedster “hang luot” gan 27 ty dong-Hinh-7
  • Aston Martin Vanquish Zagato Speedster “hang luot” gan 27 ty dong-Hinh-8
Thảo Nguyễn