Audi A6 Avant E-Tron - Wagon điện hạng sang chạy 700km/lần xạc

Audi A6 Avant E-Tron Concept là bản xem trước của một mẫu wagon điện thương mại sắp tới của hãng xe Đức, mẫu xe sản xuất có thể sẽ ra mắt vào năm 2024.

  • Audi A6 Avant E-Tron - Wagon dien hang sang chay 700km/lan xac
  • Audi A6 Avant E-Tron - Wagon dien hang sang chay 700km/lan xac-Hinh-2
  • Audi A6 Avant E-Tron - Wagon dien hang sang chay 700km/lan xac-Hinh-3
  • Audi A6 Avant E-Tron - Wagon dien hang sang chay 700km/lan xac-Hinh-4
  • Audi A6 Avant E-Tron - Wagon dien hang sang chay 700km/lan xac-Hinh-5
  • Audi A6 Avant E-Tron - Wagon dien hang sang chay 700km/lan xac-Hinh-6
  • Audi A6 Avant E-Tron - Wagon dien hang sang chay 700km/lan xac-Hinh-7
  • Audi A6 Avant E-Tron - Wagon dien hang sang chay 700km/lan xac-Hinh-8
Nguyễn Chung