Audi Q8 e-Tron 2024 - SUV điện hạng sang chốt lịch ra mắt Việt Nam

Google News

Sau hơn 1 năm lỡ hẹn với thị trường Việt Nam, mẫu SUV thuần điện hạng sang Audi Q8 e-Tron 2024 cuối cùng cũng được chốt lịch ra mắt chính thức.

 • Audi Q8 e-Tron 2024 - SUV dien hang sang chot lich ra mat Viet Nam
 • Audi Q8 e-Tron 2024 - SUV dien hang sang chot lich ra mat Viet Nam-Hinh-2
 • Audi Q8 e-Tron 2024 - SUV dien hang sang chot lich ra mat Viet Nam-Hinh-3
 • Audi Q8 e-Tron 2024 - SUV dien hang sang chot lich ra mat Viet Nam-Hinh-4
 • Audi Q8 e-Tron 2024 - SUV dien hang sang chot lich ra mat Viet Nam-Hinh-5
 • Audi Q8 e-Tron 2024 - SUV dien hang sang chot lich ra mat Viet Nam-Hinh-6
 • Audi Q8 e-Tron 2024 - SUV dien hang sang chot lich ra mat Viet Nam-Hinh-7
 • Audi Q8 e-Tron 2024 - SUV dien hang sang chot lich ra mat Viet Nam-Hinh-8
 • Audi Q8 e-Tron 2024 - SUV dien hang sang chot lich ra mat Viet Nam-Hinh-9
 • Audi Q8 e-Tron 2024 - SUV dien hang sang chot lich ra mat Viet Nam-Hinh-10
 • Audi Q8 e-Tron 2024 - SUV dien hang sang chot lich ra mat Viet Nam-Hinh-11
 • Audi Q8 e-Tron 2024 - SUV dien hang sang chot lich ra mat Viet Nam-Hinh-12
Thanh Nguyễn