Audi RS4 Avant "biến hình" xe cảnh sát với gói độ ABT

Nếu trong trường hợp bắt gặp một chiếc Audi "hàng khủng" này đang săn đuổi, có lẽ chẳng tên trộm nào muốn tiếp tục chạy trốn. Tuy nhiên chiếc Audi RS4 Avant này chỉ là bản độ từ ABT.

  • Audi RS4 Avant
  • Audi RS4 Avant
  • Audi RS4 Avant
  • Audi RS4 Avant
  • Audi RS4 Avant
  • Audi RS4 Avant
  • Audi RS4 Avant
  • Audi RS4 Avant
  • Audi RS4 Avant
  • Audi RS4 Avant
Nguyễn Chung