Avatr 07 chạy điện từ 818 triệu đồng của Changan, Huawei lộ diện

Google News

Sau 2 sản phẩm là 11 và 12, cũng như ẩn số 15 mới lộ diện gần đây, thương hiệu Avatr vừa mới tung loạt ảnh của sản phẩm hoàn toàn mới mang tên gọi Avatr 07, chính là bản đổi tên của 15.

  • Avatr 07 chay dien tu 818 trieu dong cua Changan, Huawei lo dien
  • Avatr 07 chay dien tu 818 trieu dong cua Changan, Huawei lo dien-Hinh-2
  • Avatr 07 chay dien tu 818 trieu dong cua Changan, Huawei lo dien-Hinh-3
  • Avatr 07 chay dien tu 818 trieu dong cua Changan, Huawei lo dien-Hinh-4
  • Avatr 07 chay dien tu 818 trieu dong cua Changan, Huawei lo dien-Hinh-5
  • Avatr 07 chay dien tu 818 trieu dong cua Changan, Huawei lo dien-Hinh-6
  • Avatr 07 chay dien tu 818 trieu dong cua Changan, Huawei lo dien-Hinh-7
Nguyễn Chung