Bán tải cổ Willys Jeep độ V8, phục chế hết 3,4 tỷ đồng

150.000 USD (khoảng hơn 3,4 tỷ đồng) là số tiền đủ để mua lấy nhiều mẫu xe sang hiện đại, nhưng đối với Holton đó là chi phí đáng bỏ ra để phục chế và độ một chiếc bán tải Willys Jeep Truck.

  • Ban tai co Willys Jeep do V8, phuc che het 3,4 ty dong
  • Ban tai co Willys Jeep do V8, phuc che het 3,4 ty dong-Hinh-2
  • Ban tai co Willys Jeep do V8, phuc che het 3,4 ty dong-Hinh-3
  • Ban tai co Willys Jeep do V8, phuc che het 3,4 ty dong-Hinh-4
  • Ban tai co Willys Jeep do V8, phuc che het 3,4 ty dong-Hinh-5
  • Ban tai co Willys Jeep do V8, phuc che het 3,4 ty dong-Hinh-6
  • Ban tai co Willys Jeep do V8, phuc che het 3,4 ty dong-Hinh-7
  • Ban tai co Willys Jeep do V8, phuc che het 3,4 ty dong-Hinh-8
Nguyễn Chung