Bị vợ chê Mercedes-AMG G63 như máy cày, 9X Việt tậu Lamborghini Urus S

Google News

Ngay sau khi mang chiếc siêu SUV Lamborghini Urus S mới về garage, đại gia 9X này đã được vợ khen xe đẹp, mạnh mẽ và êm ái hơn Mercedes-AMG G63.

  • Bi vo che Mercedes-AMG G63 nhu may cay, 9X Viet tau Lamborghini Urus S
  • Bi vo che Mercedes-AMG G63 nhu may cay, 9X Viet tau Lamborghini Urus S-Hinh-2
  • Bi vo che Mercedes-AMG G63 nhu may cay, 9X Viet tau Lamborghini Urus S-Hinh-3
  • Bi vo che Mercedes-AMG G63 nhu may cay, 9X Viet tau Lamborghini Urus S-Hinh-4
  • Bi vo che Mercedes-AMG G63 nhu may cay, 9X Viet tau Lamborghini Urus S-Hinh-5
  • Bi vo che Mercedes-AMG G63 nhu may cay, 9X Viet tau Lamborghini Urus S-Hinh-6
  • Bi vo che Mercedes-AMG G63 nhu may cay, 9X Viet tau Lamborghini Urus S-Hinh-7
  • Bi vo che Mercedes-AMG G63 nhu may cay, 9X Viet tau Lamborghini Urus S-Hinh-8
  • Bi vo che Mercedes-AMG G63 nhu may cay, 9X Viet tau Lamborghini Urus S-Hinh-9
  • Bi vo che Mercedes-AMG G63 nhu may cay, 9X Viet tau Lamborghini Urus S-Hinh-10
Thảo Mai