BMW X5 hơn 4 tỷ trúng "biển siêu sảnh rồng" 56789 ở Hải Dương

Đầu số của tỉnh Hải Dương là 34, vì vậy, khi chiếc BMW X5 này đeo biển "56789" thì đã tạo ra dãy số "34-56789" độc nhất vô nhị, giới mê số gọi đây là biển "siêu sảnh rồng".

  • BMW X5 hon 4 ty trung
  • BMW X5 hon 4 ty trung
  • BMW X5 hon 4 ty trung
  • BMW X5 hon 4 ty trung
  • BMW X5 hon 4 ty trung
  • BMW X5 hon 4 ty trung
  • BMW X5 hon 4 ty trung
  • BMW X5 hon 4 ty trung
Thảo Mai