Boeing 727 Jet Limo độ từ máy bay phản lực giá 6,4 tỷ đồng

Chiếc xe limousine Boeing 727 Jet Limo "hàng độc" có thể được coi là một trong những chiếc limousine “điên rồ” nhất từng được chế tạo trên thế giới.

  • Boeing 727 Jet Limo do tu may bay phan luc gia 6,4 ty dong
  • Boeing 727 Jet Limo do tu may bay phan luc gia 6,4 ty dong-Hinh-2
  • Boeing 727 Jet Limo do tu may bay phan luc gia 6,4 ty dong-Hinh-3
  • Boeing 727 Jet Limo do tu may bay phan luc gia 6,4 ty dong-Hinh-4
  • Boeing 727 Jet Limo do tu may bay phan luc gia 6,4 ty dong-Hinh-5
  • Boeing 727 Jet Limo do tu may bay phan luc gia 6,4 ty dong-Hinh-6
  • Boeing 727 Jet Limo do tu may bay phan luc gia 6,4 ty dong-Hinh-7
Thảo Nguyễn