Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition đặc biệt cho đại gia "nhí"

Google News

The Little Car Company và Bugatti đã lần đầu tiên trưng bày phiên bản siêu xe Baby II Type 35 Centenary Edition tinh tế với 6 chiếc dành cho các tay đại gia nhí.

 • Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition dac biet cho dai gia
 • Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition dac biet cho dai gia
 • Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition dac biet cho dai gia
 • Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition dac biet cho dai gia
 • Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition dac biet cho dai gia
 • Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition dac biet cho dai gia
 • Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition dac biet cho dai gia
 • Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition dac biet cho dai gia
 • Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition dac biet cho dai gia
 • Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition dac biet cho dai gia
 • Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition dac biet cho dai gia
 • Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition dac biet cho dai gia
 • Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition dac biet cho dai gia
 • Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition dac biet cho dai gia
Nguyễn Chung