Bugatti Veyron độ Mansory "chất phát ngất" chất nhờ West Coast Customs

Trong suốt vòng đời của Veyron, Bugatti chỉ sản xuất khoảng 450 chiếc. Chính vì sự “ít ỏi” này mà càng làm cho những chiếc Veyron trở nên hiếm và đắt. Đặc biệt nhất là những chiếc Bugatti Veyron độ Mansory “Linea Vivere”.

 • Bugatti Veyron do Mansory
 • Bugatti Veyron do Mansory
 • Bugatti Veyron do Mansory
 • Bugatti Veyron do Mansory
 • Bugatti Veyron do Mansory
 • Bugatti Veyron do Mansory
 • Bugatti Veyron do Mansory
 • Bugatti Veyron do Mansory
 • Bugatti Veyron do Mansory
 • Bugatti Veyron do Mansory
 • Bugatti Veyron do Mansory
Nguyễn Chung