Cận cảnh Lexus GS200t chạy 5 năm, "lỗ" chỉ 700 triệu ở Sài Gòn

Từng có giá hơn 3 tỷ đồng tại thời điểm ra mắt ở Việt Nam năm 2016. Sau 5 năm sử dụng, Lexus GS 200t có giá bán lại 2,3 tỷ đồng. Hiện tại, dòng xe Lexus GS đã bị “khai tử”.

  • Can canh Lexus GS200t chay 5 nam,
  • Can canh Lexus GS200t chay 5 nam,
  • Can canh Lexus GS200t chay 5 nam,
  • Can canh Lexus GS200t chay 5 nam,
  • Can canh Lexus GS200t chay 5 nam,
  • Can canh Lexus GS200t chay 5 nam,
  • Can canh Lexus GS200t chay 5 nam,
  • Can canh Lexus GS200t chay 5 nam,
  • Can canh Lexus GS200t chay 5 nam,
  • Can canh Lexus GS200t chay 5 nam,
Nguyễn Bắc