Cận cảnh Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hơn 43 tỷ của “đại gia điếu cày“

Google News

Ông Lê Thanh Thản hay "đại gia điếu cày", Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh là khách hàng đầu tiên ủng hộ Rolls-Royce khi họ mở đại lý chính hãng tại Việt Nam bằng 1 chiếc Phantom Oriental Sun.

 • Can canh Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hon 43 ty cua
 • Can canh Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hon 43 ty cua
 • Can canh Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hon 43 ty cua
 • Can canh Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hon 43 ty cua
 • Can canh Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hon 43 ty cua
 • Can canh Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hon 43 ty cua
 • Can canh Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hon 43 ty cua
 • Can canh Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hon 43 ty cua
 • Can canh Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hon 43 ty cua
 • Can canh Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hon 43 ty cua
 • Can canh Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hon 43 ty cua
 • Can canh Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hon 43 ty cua
 • Can canh Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hon 43 ty cua
 • Can canh Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hon 43 ty cua
 • Can canh Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hon 43 ty cua
Nguyễn Anh