Cận cảnh Rolls-Royce Phantom Tranquility hơn 70 tỷ tại Việt Nam

Google News

Theo ước tính, hiện tại Việt Nam đã có khoảng 3 chiếc Rolls-Royce Phantom Tranquillity, đây là phiên bản đặc biệt được hãng sản xuất với số lượng vô cùng ít.

  • Can canh Rolls-Royce Phantom Tranquility hon 70 ty tai Viet Nam
  • Can canh Rolls-Royce Phantom Tranquility hon 70 ty tai Viet Nam-Hinh-2
  • Can canh Rolls-Royce Phantom Tranquility hon 70 ty tai Viet Nam-Hinh-3
  • Can canh Rolls-Royce Phantom Tranquility hon 70 ty tai Viet Nam-Hinh-4
  • Can canh Rolls-Royce Phantom Tranquility hon 70 ty tai Viet Nam-Hinh-5
  • Can canh Rolls-Royce Phantom Tranquility hon 70 ty tai Viet Nam-Hinh-6
  • Can canh Rolls-Royce Phantom Tranquility hon 70 ty tai Viet Nam-Hinh-7
Nguyễn Chung